Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak działa przedsprzedaż?

Magazyn {slow} dystrybuowany jest wyłącznie przedsprzedaży. Kupić go można tylko na naszych stronach internetowych.

Wybraliśmy taką formę dystrybucji przede wszystkim ze względów ekonomicznych.

  • wyeliminowaliśmy kosztowne pośrednictwo (około 50% prowizji od sprzedaży),
  • drukujemy tylko zamówiony nakład (nie ma zwrotów i {slow} nie trafia na makulaturę

Dzięki optymalizacji kosztów, możemy każdą złotówkę pozyskaną ze sprzedaży przeznaczyć na poprawę jakości magazynu. Nie walczymy o reklamodawców, przeznaczając całą przestrzeń w magazynie na wartościowe treści. Tematy dobieramy niezależnie, bo odpowiadamy wyłącznie przed czytelnikami.

Cena magazynu skalkulowana jest tak, aby pokryła wyłącznie koszty jego przygotowania.

System przedsprzedaży wymaga cierpliwości, bo gromadzenie funduszy trwa zazwyczaj około 3 miesięcy, jednak zapewniam – warto poczekać, bo otrzymasz o wiele więcej niż w przypadku tradycyjnych wydawnictw.

Informacje na temat aktualnej przedsprzedaży znajdziesz tu: https://www.beslow.pl/magazyn-slow/

Zajrzyj też do naszej biblioteki, tam także realizujemy projekty oparta na przedsprzedaży: https://www.beslow.pl/library/

Jak złożyć reklamację zamówienia magazynu {slow}

Czasami piszecie do nas mailem lub na Facebook’u, jednak abyśmy mogli uporządkować Wasze sprawy, reklamacja musi zawierać kilka podstawowych informacji.

Przygotowaliśmy w tym celu odpowiedni formularz – dzięki tej formie zgłoszenia reklamacje rozpatrujemy szybko i sprawnie.

Odwiedź formularz: https://www.beslow.pl/reklamacja

Jak mogę podjąć współpracę ze {slow}?

Fundacja SLOW to organizacja non-profit.

Wydajemy najlepszy w Polsce magazyn {slow}. Magazyn jest niezależny i niekomercyjny, nie zawiera reklam.

Ciągle poszukujemy osób, które pomogą na realizować naszą misję i cele statutowe.

Zobacz statut fundacji: https://www.beslow.pl/statut-fundacji-slow/

Jeśli chcesz nam pomóc, napisz: https://www.beslow.pl/kontakt/

Komu pomaga Fundacja SLOW?

Informacje na temat zakresu działania fundacji SLOW znajdziesz w statucie fundacji na tej stronie:

https://www.beslow.pl/statut-fundacji-slow/

  • służymy swoją wiedzą i doświadczeniem,
  • pomagamy przy realizacji projektów wpisujących się w cele statutowe fundacji,
  • promujemy dobre dziennikarstwo i świadomość,

Fundacja dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, dlatego rzadko udzielamy bezpośredniego wsparcia finansowego. Mając do dyspozycji rozbudowany portal internetowy, fanpage oraz magazyn drukowany, skupiamy się na promowaniu pozytywnych zachowań i działań wpisujących się w zakres działania fundacji.