Naszym celem jest przedstawiać rzeczy i sprawy takimi jakimi są.

Wydawane przez fundację magazyn {slow} to przestrzeń ludzi świadomych.

Fundacja SLOW – główne cele

  1. Inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .
  2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w dziedzinie kultury i sztuki, dziennikarstwa, fotografii, grafiki, architektury.
  3. Wspieranie działalności twórczej artystów, twórców, dziennikarzy, fotografików, grafików, a w szczególności osób młodych i rozpoczynających działalność w zakresie opisanym powyżej.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.
  5. Wspieranie i działania edukacyjne na rzecz kreatywności i świadomości w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką, a w szczególności z fotografią, grafiką, dziennikarstwem.
  6. Budowanie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych.
  7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, ochrony środowiska, dobroczynności.
  8. Działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, a w szczególności promocji polskich artystów, polskiej kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze całym statutem Fundacji SLOW

Fundacja SLOW

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
02-663 Warszawa
NIP: 5213683669
KRS: 0000533292
REGON: 360168048

Kontakt z nami

Numer konta w Banku BOŚ S.A.

07 1540 1287 2001 5012 6274 0001

Bardzo dziękujemy za wsparcie.